fredag 20 april 2018

Nu är det dags för bybor från Nornäs och Sörjön med omnejd att göra sin röst hörd.


Nu är det dags för bybor från Nornäs och Sörjön med omnejd att göra sin röst hörd. Hela Sverige ska Leva och kommunbyarådet inbjuder lokala utvecklingsgrupper och lokala företagare till Nornäs bygdegård 3/5 för att samtala med syfte att finna hållbar serviceplanering här hos oss.


 

SERVICE i Finnmarken

 och Sörsjön.   • Vad betyder service för dig?
  • Vad betyder service för ditt företag?
  • Hur kan samverkan stärkas ditt område till nytta för besökare, ortsbor, föreningar och företagare?
 
 
Ta en chans att dela dina erfarenheter och berättelser. Få en möjlighet att påverka den kommunala serviceplaneringen.
 
 
Projektet Service i Samverkan är ett nationellt pilotprojekt med elva deltagande kommuner från Arvidsjaur i norr till Älmhult i söder som syftar till utveckla servicen utifrån lokalsamhällets och de lokala företagarnas behov. Genom medskapande metoder arbetar vi för att utveckla en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden.
 
Mötet leds av Sigrid Larsson, lokal processledare i Älvdalens kommun. Medverkar på mötet gör representanter från kommunbyarådet. Vi bjuder på fika!
 
 
Välkommen till möte i Nornäs bygdegård tisdag 3/5 kl.19
 
Vid frågor kontakta processledare:
Sigrid Larsson, sigrid.larsson@helasverige.se, 070-249 05 86


// Karin Ardefelt


Gör fler och bättre affärer med norge!


Det kan vara komplicerat att göra affärer över gränsen det vet vi alla, samtidigt kan det vara en fantastisk möjlighet. För att underlätta för dig som företagare erbjuder vi nu ett kostnadsfritt seminarium kring norsk-svenska handelshinder och möjligheter, handelsvillkor, tullar, moms och regler för export och import. Några företagare i vår kommun var på en liknandet träff på annan ort förra året och de beskrev att  det var oerhört bra, och därför gör vi det möjligt för fler företagare att ta del av informationen på nära håll. Vi kommer att vara på Idre Fjäll. Mer information finner ni nedan. Det är verkligen inte lätt att förstå vad som gäller för svenska företag i Norge och vilka stöd som finns?NÄR:
23 April
08:00-13:00
Träffen avslutas med lunch ca 12:15

VAR:
Kostnadsfritt. Vi bjuder på lunch
Begränsat antal platser anmäl dig här:
innan 23 april på:Inbjudan i orginalutförande
Norges geografiska, språkliga och kulturella närhet gör Norge till en mycket attraktiv marknad för svenska företag. Trots detta finns det kulturella och regelmässiga aspekter så som införselmoms, moms och tull, som man som svenskt företag behöver ha kunskap om och respekt för när man gör affärer i Norge.


Den 25 april inbjuder Älvdalens kommun, F7 och Gränskommiten Hedmark-Dalarna företagare till ett kostnadsfritt seminarium kring norsk-svenska handelshinder och möjligheter, handelsvillkor, tullar, moms och regler för export och import. Ta del av andra lokala företags erfarenheter.


Ni kommer få svar på vilka stöd som finns för företag som arbetar med/mot Norge. Skatteverket, Tullen och Grensetjenesten kommer finnas på plats och har möjlighet att svara på era frågor. Inspireras och knyt nya kontakter samtidigt som du lär dig mer om affärsmöjligheterna på den norska marknaden.

För mer information kontakta:
Camilla Garbergs, telefon + 46 730 708381, camilla.garbergs@alvdalen.se
Kjell Vaagen, telefon + 47 41499985 , kjell.vaagen@hedmark.org


// Karin Ardefelt


tisdag 17 april 2018

Hur vill du påverka din by?


Funderar du på att bygga till eller bygga nytt, eller vill du ha bra fiberuppkoppling?  Visste du  förresten att vi har bättre fibernät i Älvdalens kommun än München i Tyskland?
Funderar du på att starta eget?Den 26-27 april är du välkommen till kommunhuset i Idre och träffa alla som jobbar med olika frågor i Älvdalens kommun, från att bygga hus till att driva företag. Det blir fullt ös!


Du får även träffa vår planarkitekt Mattias, som kan visa dig hur du kan påverka möjligheterna för  planering av till exempel lekparker, parkering, vägar, hus och stugor mm de nästa åren. En ny översiktsplan ligger ute nu. Kom in och tyck till!


Har du frågor innan, så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0251-31300 eller
0251-31330.
//Runi Wold, Enhetschef Samhällsenheten

måndag 16 april 2018

Aktuell upphandling Idre Himmelfjäll

Högreservoar Toppheden, Idre Himmelfjäll.
Projektering, mark och byggarbeten.


Toppheden Högreservoar Idre Himmelfjäll

Förenklad upphandling.
Sista anbudsdag2018-05-04.

Läs mer: Länk upphandling

// Lis Karlsson

Aktuella upphandlingar -boendeplatser socialpsykiatri

Kort beskrivning: Boendeplatser inom socialpsykiatri. Ramavtal. Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-
Sälen. Förenklad upphandling. Sista anbudsdag 2018-04-26

Länk: Upphandling boendeplatser

// Lis Karlsson

Sommarjobbsentreprenör - för ungdomar födda 2001-2002

Du som är född 2001-2002 och folkbokförd i Älvdalens kommun erbjuds sommaren 2018 att driva företag under sommaren som ditt sommarjobb.

Är/känner du en ungdom med en idé som du/ungdomen vill testa? Eller vill du kunna styra över din egen arbetstid och vara din egen chef? Nu har du chansen att testa din idé som ditt sommarjobb.

Vi har totalt 15 platser och programmet pågår under fem veckor. Första veckan är en utbildningsvecka och sen driver du ditt företag under fyra veckor. Under dessa fyra veckor får du stöd och råd. Du får ett litet startkapital, men sedan är det du själv som jobbar ihop dina pengar genom att sälja tjänster eller produkter.

VAD: Driva företag som sommarjobb
NÄR: vecka 27-31
FÖR VEM: För dig som är född 2001-2002 och är folkbokförd i Älvdalens kommun
ANSÖKAN: lämnar du in senast 30 april på www.alvdalen.se/sommarjobbsentreprenor

Förra året fanns också erbjudande om att driva företag som sommarjobb, men under konceptet Roligaste Sommarjobbet. I år sker detta helt i kommunens egna regi.


Läs mer:


//Frida Torsein

Aktuell upphandling Idre Himmelfjäll


Rör/ingjutningsgods samt maskinell utrustning och svetsarbeten till Toppheden Högreservoar.
Idre Himmelfjäll

Förenklad upphandling - Idre Himmelfjäll

 

Sista anbudsdag2018-05-04.
Läs mer på: Länk upphandling 

// Lis Karlsson

fredag 13 april 2018

Centrumutveckling i Älvdalen


Sjätte mars hade vi möte där vi arbetade vidare med centrumutvecklingsfrågan i Älvdalen, vilket är en del i översiktsplanen. Det är planarkitekt Mattias Graaf som leder detta arbete. I nästa vecka kommer vi att ha ett nytt möte där vi bland annat ska gå igenom projektplan som Mattias har tagit fram. Nedan finns lite information i från mötet den sjätte mars för den som är intresserad.
 
En ny översiktsplan för Älvdalens kommun är i det närmaste klar. En del i översiktsplanen handlar om centrumutveckling för våra tre tätorter, en fråga som även kommer att få mer utrymme i framtida fördjupade översiktsplaner för Idre, Särna och Älvdalen.
För att få idéer, inspel och goda exempel gällande centrumutvecklingsmöjligheter pågår ett arbete i samverkan med nätverket Design Region Sweden, DRS, där Älvdalens kommun är medlem. DRS höll i slutet av september sin medlemsträff i Älvdalen. Under två dagar ”invaderades” Älvdalen av designers från hela landet, studenter från högskolan Gävle, personer från andra kommuner i Sverige och representation från Visit Dalarna.
Tillsammans med ortens företagare, tjänstemän och politiker jobbade man med destinationsutveckling i workshopformat. Med ”designglasögonen” på gick man tillsammans i grupper på så kallade stadsvandringar. Kreativiteten flödade och intressanta idéer kom fram på hur man skulle kunna göra Älvdalen mer attraktivt för invånarna, för besökare och för potentiella inflyttare.
Arbetet med centrumutveckling för de tre tätorterna i Älvdalens kommun har under hösten gått vidare tillsammans med Daniel Byström, en av medlemmarna i det nationella nätverket DRS.
Daniel Byström är industridesigner och bor i Västervik i Småland. Han har bred erfarenhet från destinationsutveckling, både nationellt och internationellt, bland annat med framgångsrika projekt i sin egen hembygd, i Utah i USA och på Island. Daniel säger så här om destinationsutveckling med hjälp av design;
” - Den största utmaningen är att skapa delaktighet hos alla som kan vara intressenter. För att skapa riktigt bärkraftiga resultat måste gemensamma drivkrafter finnas hos alla som bor och verkar på platsen som ska utvecklas. Alla bör sträva efter att tillsammans skapa en attraktiv helhetsupplevelse av destinationen. Upplevelser förmedlas genom alla sinnen. Samtidigt är det ofta viktigt att bevara det unika, genuina och äkta. Destinationen utvecklas genom att skapa gemensamma visioner och framhålla exempel på uttryck som alla förstår och samlas runt. En stark identitet kan vara en bra utgångspunkt för en destination, men därefter är det också många fler lager som är avgörande för helhetsupplevelsen.”
Älvdalens kommun har tagit fasta på vikten av centrumutveckling i form av samarbete och delaktighet. För att samordna och driva detta arbete har man satt samman en centrumutvecklings-grupp (CUG) bestående av relevanta tjänstepersoner från kommunen tillsammans med representanter från näringslivet.
Sjätte mars hölls ett första möte där Daniel Byström presenterade en lämplig modell för arbetet och planarkitekt Mattias Graaf drog en nulägesbeskrivning med tidigare och pågående arbeten.
Under eftermiddagen hölls en workshop för att kartlägga organisation, behov, nyckelaktörer och intressenter.  Följduppdrag som fördelades mellan deltagarna är bland annat att kontakta ytterligare intressenter, utforma ett konkret åtgärdsprogram och ta fram en projektplan.
Är du som företagare, fastighetsägare, markägare eller engagerad medborgare intresserad av arbetet med centrumutveckling? Då kan du höra av dig till Mattias Graaf på Samhällsenheten, Älvdalens kommun.
E-post: mattias.graaf1@alvdalen.se 
Telefon: 072-734 52 46
// Ing-Marie Bergman, Matias Graaf och Karin Ardefelt

En liten film från Älvdalen-Utan företagare stannar landsbygden

Älvdalens köpmansgata har gjort en liten film tillsammans med svenskt näringsliv Dalarna som skriver: Utan sina företagare skulle en kommun som Älvdalen helt stanna upp. De skapar service, arbetstillfällen och attraktivitet. Dessutom genererar de tillsammans med sina anställda skatteintäkter som bygger välfärden. 🌻Hatten av för alla företagare i Älvdalen🌻

Sprida gärna filmen vidare 


För att se filmen, klicka här

 Med på filmen är Johanna Petersson som driver Backlunds skor, Malin Zetterman som driver Hotell Älvdalen tillsammans med Linus Zetterman, Anders Karlsson på Älvdalens Sportcenter AB samt Jan, Marie-Louise och Erik Knuts som driver Byggvaruhuset i Älvdalen AB. När man möter de här människorna är det fullständligt omöjligt att inte Älska Älvdalen💖


 - Vi ser ju till att kommunen får in sina skattepengar, så självklart vill vi har mer hjälp, säger Anders Karlsson.
Jobbar inte bara för sig själva


På köpmansgatans facebookssida skriver de:
Vi på Köpmangatan jobbar inte bara i våra butiker för oss själva, vi lägger ner själ & hjärta för att ge Älvdalen ett levande centrum. Vi är så tacksamma för alla som väljer att handla lokalt & för alla som väljer att åka till Älvdalen för att shoppa.
Vi har ett fantastiskt utbud för att vara en sådan liten ort!
Gillar du också företagare? Sprid gärna filmen vidare. Eller ännu bättre....skapa ett eget inlägg där du lyfter en företagare som är viktig för dig.
Text och film från Svenskt näringsliv Dalarna och Älvdalens köpmangata. Länk här

//Lis Karlsson

torsdag 12 april 2018

Träff på gång: AFFÄRSMÖJLIGHETERNA PÅ DEN NORSKA MARKNADEN


Den 25 april arrangerar Älvdalens kommuns näringslivskontor, projektet F7 och Grensekommiteén Hedmark-Dalarna en halvdags-träff om:

AFFÄRSMÖJLIGHETERNA PÅ DEN NORSKA MARKNADEN


Under dagen kommer vi få veta mer om:
- Vilket stöd kan företagare få för en etablering på den norska marknaden?
- Var finns myndighetsinformation för svenska bolag som önskar ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge?
- Tullar och handelsvillkor
- Moms och skatteregler för export och import
- Besöksnäringens affärsmöjligheterna på den norska marknaden.Lyssna även till:
- Lokala företagares erfarenheter kring av gränshinder

Ta chansen att:
Ställa frågor samt få enskilda samtal med representanter från Tullverket, Skattemyndigheten, European Enterprise Network, projektet F7, Grensetjänsten, Grensekommiteén samt Visit Dalarna.

Träffen är kostnadsfri och riktar sig mot företag som vill ha eller redan har kunder i Norge.
Träffen avslutas med en gemensam lunch.

NÄR:

25 April

08:00-13:00 (avslutar med lunch ca 12:15)

VAR:

Pernilla Wiberg Hotell, Idre 

ANMÄL DIG VIA: Länken här


Med vänliga hälsningar

Camilla Garbergs
Projektledare F7
Tel. 0251-31221
E-post: camilla.garbergs@alvdalen.se
www.F7dalarna.se