onsdag 20 september 2017

Tips på viktig och kostnadsfri föreläsning för dig som driver boendeanläggning eller butik!

Samordnarna mot våld i nära relation i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen, Länsstyrelsen Dalarna och Studieförbundet vuxenskolan bjuder in till en föreläsning om prostitution, människohandel och tiggeri riktad mot näringsliv och hotellverksamhet. Seminariet kommer även att websändas, men anmälan krävs även för webbsändningen. Vi vill uppmana er som driver butiker eller boendeanläggningar att passa på att delta på denna föreläsning, antingen fysisk eller via webben!

Program
09.00 Människohandel och prostitution finns det i våra kommuner?
Mia Schyberg, Regionkoordinator mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, informerar om sitt arbete och om möjligheten att ge stöd och hjälp vid misstanke om människohandel eller prostitution.
10.00 Fika
10.30 Misstänker du människohandel eller prostitution?
Anna Lagerdahl, gruppchef för Polisens grupp som arbetar mot prostitution och människohandel. Hon har erfarenhet från både Stockholm och Karlstad av arbete mot människohandel, prostitution, koppleri, köp av sexuell tjänst samt människosmuggling.
Dagen avslutas kl. 12.00.

Datum: 12 oktober
Plats: Mora folkhögskolas aula
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: senast 9 oktober till: mora@sv.se, tel: 0250-142 24 (oavsett om du är med via webben eller fysiskt)
Kontakt: Jennifer Qvarnström, 0250-263 15 eller Anna Jonsson, 0250-263 16

Du kan också passa på att lyssna på detta radioklipp om liknande arbete i grannlänet Värmland.


Välkommen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/06/viktigt-seminarium-for-dig-som-driver.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/kommunens-sponsringsriktlinjer.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/hela-sverige-ska-leva-soker-lokala.html


//Frida Torsein

Kommunens sponsringsriktlinjer

För att få en samlad bild av all sponsring har kommunen tagit fram sponsringsriktlinjer. Riktlinjerna innebär att ett formulär ska fyllas i av alla som söker sponsring, oavsett slag, som sedan lämnas till kommunens Kontaktcenter, varefter Allmänna utskottet fattar beslut om sponsringen.Det som måste uppfyllas för att en ansökan ska godkännas (under förutsättning att det finns medel för detta) är:
 - Namn på förening/organisation
 - Sponsringsaktiviteten ska stärka bilden av Älvdalens kommun och bidra till att utveckla
 - Sponsringsaktiviteten ska ge kommunen positiv uppmärksamhet.
 - Kommunens logotyp ska alltid finnas med i annonser eller synliggöras i aktiviteter och den grafiska profilen ska följas
 - Syftet får inte vara alkohol- eller drogrelaterat.

Ansökningsformuläret hittar du här.

Det är finns flera evenemang och organisationer som söker sponsring från Älvdalens kommun, och det kan gälla både ekonomiskt stöd såväl som att man vill ha kommunryggsäckar som pris i ett sportarrangemang. Sponsringen avser t ex profilprodukt, subventionerad lokal eller kontant stöd. Sponsring beviljas endast om det finns medel samt att ovanstående kriterier uppfyllts.

Hjälp oss sprida denna info om nya krav på ansökan om sponsring!

Läs mer:
Till ansökningsformuläret
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagarnabarometern.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/kurbits-affarsutveckling-fore.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-rindi.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-johannas-flora.html//Frida Torsein

måndag 18 september 2017

Hela Sverige ska leva söker lokala processledare i Dalarna till projektet "Service i samverkan"

Service i samverkan är ett pilotprojekt finansierat av Tillväxtverket Projektägare och ansvarig är riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Projekttiden är beräknad till 26 månader med start hösten 2017. Projektets budget är drygt 16 miljoner kr. Nu söker de en processledare med stationering i Särna!

Projektet kommer att genomföras i elva kommuner i sammanlagt sex län. Projektet har över 20 projektpartners som medfinansierar och bidrar aktivt i arbetet.

Tjänsten är på 50% i Älvdalens kommun. Arbetsplats för den lokala processledaren kommer att ordnas på lokalkontoret i Särna – Älvdalens kommun.
Det är Särna som är stationeringsort för processledaren.
FOTO: Nisse Schmidt
Arbetsuppgifter: 
Etablera kontakter med den första nivån/ lokala utvecklingsgrupper och det lokala näringslivet för att mobilisera och skapa en eller flera lokala strukturer som framöver kan vara en förankrad samverkanspart med aktuell kommun.

Genomföra träffar och föra dialog med de lokala intressenterna och/eller med kommunbygderåd på de ställen där sådana existerar samt med kommunens representanter.

Medskapa en struktur/modell som är långsiktigt hållbar och som samverkar med kommunen kontinuerligt i framtagande av planer for servicetillgång och skapande av exempelvis lokala servicepunkter på landsbygden. Arbetet genomförs utifrån lokala behov, förutsättningar och underbyggd faktainsamling med verktyg som betalanalysverktyget (PIPOS), lokalekonomisk analys (LEA), lokala utvecklingsplaner, kommunfakta, etc

I det dagliga arbetet ingår att sköta rapportering, administration och ekonomi av de kostnader som uppkommer i kommunen. Underlag för rekvisitioner av projektmedel från

Tillväxtverket ska levereras varje månad till Hela Sverige ska leva.

Vi vill att du
·       har erfarenhet av att leda projekt och processer
·       helst är lokalt förankrad i den kommun du ska arbeta i
·       har erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete
·       är en god processledare och vill anordna inkluderande möten med olika aktörer
·       är en god administratör och kan hantera ekonomiuppgifter lokalt
·       är en god kommunikatör som kan uttrycka dig väl i ord och skrift
·       har lätt för att samarbeta med andra och driva projektet framåt
·       kan arbeta självständigt och är duktig på att lösa lokala situationer som uppkommer
·       har god datorvana, körkort och tillgång till egen bil

Meriterande är
·       tidigare erfarenhet av servicearbete lokalt eller annat lokalt utvecklingsarbete
·       vana att arbeta i team
·       vana att arrangera möten

Vi förutsätter att du delar Hela Sverige ska levas värderingar och är intresserad av att bidra till landsbygdens serviceutveckling.

Tillträde: så snart som möjligt

Arbetsgivare:
Anställningen kommer att vara hos Riksorganisationen Hela Sverige ska levas kansli, Stortorget 7, 111 29 Stockholm.

Frågor om tjänsterna besvaras av:
Hela Sverige ska leva Dalarna: ordförande Leo Persson 0251-710 25, 070-595 93 77,  leo.projektcenter@gmail.com eller Lisa Fröbel 070-336 02 22 lisa@4eu.se.

Vi vill ha din ansökan senast den l oktober 2017 till info@helasverige.se. Märk ansökan med "Service i samverkan-Dalarna". För mer info se www.helasverige.se/dalarna

Välkommen med din ansökan!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/las-om-det-valbesokta-frukostmotet-pa.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/08/behover-din-forening-inspiration.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/samakning-och-transportlosningar.html//Frida Torsein

Upphandlingsenheten bjuder in Konkurrensverket och lokala företag

Vi vill uppmärksamma er företagare på ett unikt tillfälle att träffa Konkurrensverket. De kommer till Mora och berättar om sin verksamhet, och ni bjuds härmed in för att få möjlighet att träffa dem!

Inbjudan ligger på Upphandlingens sida.

Du anmäler ditt deltagande via denna epostadress.

Konkurrensverket kommer till Mora och berättar om sin tillsynsverksamhet, idéburet offentligt partnerskap och kollektivavtal. Leverantörer, politiker, beställare och andra intresserade är varmt välkomna!

Det är den 18 oktober kl.18.00 som företag bjuds in att träffa Konkurrensverket. Varmt välkomna!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/aktuella-upphandlingar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/valkommen-pa-en-tidig-dialog-vid.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/04/foretagarna-arrangerade-pubafton-igar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/10/lou-traff-under-torsdagen.html


//Frida Torsein

torsdag 14 september 2017

Företagsbesök på Johannas Flora

Under vår dag av företagsbesök hann vi även med ett besök på Johannas Flora i Älvdalen. Johanna firade för ett par helger sedan 1-årskalas, då hon nu drivit butiken under ett helt år.
Johanna Malm
Blomsterbutiken Johannas Flora drivs av Älvdalstjejen Johanna Malm. Johanna är florist sedan 2003 och har arbetat både i Falun och Mora. Drömmen om en egen butik blev verklighet i september 2016  då hon startade upp Johannas Flora på hemmaplan.

Älvdalingarna har välkomnat Johanna och kundtillströmningen har varit stor sedan start. I butiken finner kunden allt från blommande krukväxter, trendiga gröna växter, en välfylld snittblomskyl, krukor och interiör för alla smaker. Johanna ser positivt på framtiden i Älvdalen och alla härliga utmaningar som väntar- det är då man blommar som florist!

Vi vill tacka Johanna för att vi fick komma och hälsa på, och vi hoppas att vi får se Johanna berätta om verksamheten på ett frukostmöte framöver!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-rindi.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/nyhetsbrev-augusti-2017.html


//Frida Torsein

torsdag 7 september 2017

Småföretagarbarometern

Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankerna har idag släppt "Småföretagarbarometern" som visar hur det ligger till för företagen i länet när det gäller exempelvis tillväxt, sysselsättning och liknande. Småföretagskonjunkturen i Dalarnas län är stark och den positiva utvecklingen förväntas fortsätta bland Dalarnas småföretagare 2018.
Om småföretagsbarometern
Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande 12 månaderna. Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst en och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i den redovisade indikatorn för konjunkturen.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat. De samarbetande organisationernas förhoppning är att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för de små och växande företagens betydelse för den svenska ekonomin.

Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Dalarnas län är bristen på lämplig arbetskraft. Det uppger 24 procent av länets småföretag. Vidare upplevs tuff konkurrens av var femte företagare som det främsta tillväxthindret. I fjolårets undersökning var höga arbetskraftskostnader det främsta hindret, vilket 9 procent av småföretagen i årets undersökning anger som främsta hinder för expansion. 

Hela 41 procent av företagen i länet har tvingats tacka nej till order under de senaste året. Den huvudsakliga anledningen som företagen uppger är att de redan har mer att göra än de hinner med (62 procent av de som tackat nej). Även arbetskraftsbrist anges av många som ett skäl till att företaget har tackat nej till order, hela 22 procent. 

Företagarbarometern är ett viktigt verktyg för att se trender i näringslivet, som kan vara viktigt för kommunen i näringslivsarbetet.

För att läsa hela Småföretagarbarometern i sin helhet, maila frida.torsein@alvdalen.se, så skickas den till dig via mail.

Läs mer:


//Frida Torsein

Kurbits affärsutveckling för besöksnäringsföretag

Du som driver företag inom besöksnäringen - passa på att anmäla dig till Kurbits Affärsutvecklingsprogram! Det kommer att vara flera kurbitsgrupper i hela Dalarna, så visa ditt intresse redan nu för att öka möjligheterna att få en omgång i vår kommun!Kostnaden är 5500 kr ex moms för hela processen och Länsstyrelsen går in med resterande ca 20 000 kr. Kurbits affärsutvecklingsprogram är en process och det kommer att krävas eget engagemang och tid mellan träffarna för bästa resultat.

Vad gör Kurbits unikt?
• Baserat på mångårig forskning och praktiskt arbete med pedagogik anpassad för småföretagare.
• Utvecklat i samarbete med universitetet, näringsliv och offentliga aktörer.
• Programmet kan med lätthet integreras i beställarens pågående satsningar.
• Specialanpassade verktyg ger företagen hjälp att gå från ord till handling.
• Gruppsammansättningen är utarbetad för att skapa en grund för nya samarbeten.
• Alla Kurbitsföretags resultat mäts och analyseras under en femårsperiod.
• Lång erfarenhet av att utveckla nya program även mot närliggande branscher.
Det finns även fyra fördjupningsprogram:
Design, Export, Finansiering och Mat
Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen
UNDER HÖSTEN -17 KÖR VI KURBITS I DALARNA - VILL DU VARA MED?

Kurbits Affärsutveckling
För företag som behöver kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet. Programmet utgår från det egna företaget med syfte att göra verksamheten ännu mer affärsmässig och lönsam. Viktiga delar av verksamhetsutvecklingen gås metodiskt igenom med hjälp av workshops och diskussioner varvat med eget arbete.

1. Affärsmål och nulägesanalys
2. Produkter och tjänster
3. Marknadskommunikation
4. Försäljning och distribution
5. Ekonomi
6. Entreprenörskap och studieresa
Två tillfällen med personlig coachning

För mer info, kontakta:
Annethe Andersson 
Mobil: 0703 130 733 
Petra Lindberg

Mobil: 0736 952 358 
petra@kurbits.org 
www.kurbits.org Läs mer:


//Frida Torsein

onsdag 6 september 2017

Väx med export!

Vi vill passa på att tipsa ett event som arrangeras av Dalarnas Regionala Exportcentrum - ett frukostevent i Mora på Mora Parken. Skistart, som är verksamma i vår kommun, kommer att vara en av föredragshållarna! Temat är export och förhoppningsvis inspirerar de er andra att våga och vilja ta steget ut på en internationell marknad. 
Passa på att lära dig mer om export!
Business Swedens chefsekonom kommer inledningsvis att ge en bild av det världsekonomiska läget. Samtliga aktörer som ingår i Exportcentrum kommer att finnas med, det vill säga ALMI, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Mellansvenska Handelskammaren, Invest in Dalarna, EKN och Länsstyrelsen Dalarna.

VAR: Moraparken, Parkvägen
TID: 07.30 – 9.30
DATUM: 28 september
FRUKOST: Matig frukostbuffé serveras från 07.30.
FÖREDRAGSHÅLLARE: Henk Noback, Morakniv och Henrik Lindh, Skistart
ANMÄLAN: Anmäl dig här

Läs mer:


//Frida Torsein

tisdag 5 september 2017

Företagsbesök på Rindi

Idag var näringslivskontoret, Arbete och utveckling samt kommunalrådet ute på företagsbesök. Det var företag i Älvdalen som vi koncentrerade oss på denna gång. Vi besökte Rindi, Mixtrum och Johannas Flora. Först ut var Rindi.
Tomas Wiklund, Rindi
Rindi, som ursprungligen är ett gotländsk företag, etablerade sig i Älvdalen med en sprillans ny fabrik 2009. Anledningen till att Rindi hamnade i just Älvdalen var att man såg stora fördelar med att kunna ha produktionen nära råvaran, som är just trä då Rindi tillverkar träpellets. 2012 blev Rindi uppköpt av norska Solör Bioenergi.

Vi fick träffa Tomas Wiklund och Andreas Eriksson, råvaruchef respektive platschef, som berättade för oss om verksamheten. Just nu är de 17 fasta anställda, och ungefär 3 vikarier, och produktionen är igång 365 dagar om året och de anställda arbetar i 5-skift.

Arbetet med olika certifieringar pågår hela tiden, och den pellets som Rindi tillverkar är helt fri från tillsatser och kemikalier.

Vi vill passa på att tacka för att vi fick besöka Rindi, och vi hoppas att vi ska få tillfälle att besöka er igen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-pa-sarnaffarn.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/nyhetsbrev-augusti-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html


//Frida Torsein

Svara på några korta frågor om turismen i Älvdalens kommun!

Invånare i Älvdalens kommun! Vi vill uppmana så många som möjligt att svara anonymt på några korta frågor om turismen i din kommun. Ni finner länken till enkäten nedan, och det tar inte mer än ett par minuter!

Klicka här för att svara på frågorna: https://sv.research.net/r/DJWN6N9

SITE Destination är ett EU interregsamarbete mellan Sälen, Idre, Trysil och Engerdal som fokuserar på hållbar turistutveckling i vår region.

Denna undersökning genomförs som del av arbetet med att kvalificera för märkningen «Hållbar destination» där Idre och Sälen är piloter i Sverige för det norska «kvalitetsmerket Bærekraftig reisemål».

Har du frågor om undersökningen, kontakta Camilla på camilla@sitedestination.com


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/nyhetsbrev-augusti-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/boka-in-arets-datum-for-up-to-date.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html


//Frida Torsein