fredag 20 april 2018

Nu är det dags för bybor från Nornäs och Sörjön med omnejd att göra sin röst hörd.


Nu är det dags för bybor från Nornäs och Sörjön med omnejd att göra sin röst hörd. Hela Sverige ska Leva och kommunbyarådet inbjuder lokala utvecklingsgrupper och lokala företagare till Nornäs bygdegård 3/5 för att samtala med syfte att finna hållbar serviceplanering här hos oss.


 

SERVICE i Finnmarken

 och Sörsjön.  • Vad betyder service för dig?
 • Vad betyder service för ditt företag?
 • Hur kan samverkan stärkas ditt område till nytta för besökare, ortsbor, föreningar och företagare?
 
 
Ta en chans att dela dina erfarenheter och berättelser. Få en möjlighet att påverka den kommunala serviceplaneringen.
 
 
Projektet Service i Samverkan är ett nationellt pilotprojekt med elva deltagande kommuner från Arvidsjaur i norr till Älmhult i söder som syftar till utveckla servicen utifrån lokalsamhällets och de lokala företagarnas behov. Genom medskapande metoder arbetar vi för att utveckla en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden.
 
Mötet leds av Sigrid Larsson, lokal processledare i Älvdalens kommun. Medverkar på mötet gör representanter från kommunbyarådet. Vi bjuder på fika!
 
 
Välkommen till möte i Nornäs bygdegård tisdag 3/5 kl.19
 
Vid frågor kontakta processledare:
Sigrid Larsson, sigrid.larsson@helasverige.se, 070-249 05 86


// Karin Ardefelt


Gör fler och bättre affärer med norge!


Det kan vara komplicerat att göra affärer över gränsen det vet vi alla, samtidigt kan det vara en fantastisk möjlighet. För att underlätta för dig som företagare erbjuder vi nu ett kostnadsfritt seminarium kring norsk-svenska handelshinder och möjligheter, handelsvillkor, tullar, moms och regler för export och import. Några företagare i vår kommun var på en liknandet träff på annan ort förra året och de beskrev att  det var oerhört bra, och därför gör vi det möjligt för fler företagare att ta del av informationen på nära håll. Vi kommer att vara på Idre Fjäll. Mer information finner ni nedan. Det är verkligen inte lätt att förstå vad som gäller för svenska företag i Norge och vilka stöd som finns?NÄR:
23 April
08:00-13:00
Träffen avslutas med lunch ca 12:15

VAR:
Kostnadsfritt. Vi bjuder på lunch
Begränsat antal platser anmäl dig här:
innan 23 april på:Inbjudan i orginalutförande
Norges geografiska, språkliga och kulturella närhet gör Norge till en mycket attraktiv marknad för svenska företag. Trots detta finns det kulturella och regelmässiga aspekter så som införselmoms, moms och tull, som man som svenskt företag behöver ha kunskap om och respekt för när man gör affärer i Norge.


Den 25 april inbjuder Älvdalens kommun, F7 och Gränskommiten Hedmark-Dalarna företagare till ett kostnadsfritt seminarium kring norsk-svenska handelshinder och möjligheter, handelsvillkor, tullar, moms och regler för export och import. Ta del av andra lokala företags erfarenheter.


Ni kommer få svar på vilka stöd som finns för företag som arbetar med/mot Norge. Skatteverket, Tullen och Grensetjenesten kommer finnas på plats och har möjlighet att svara på era frågor. Inspireras och knyt nya kontakter samtidigt som du lär dig mer om affärsmöjligheterna på den norska marknaden.

För mer information kontakta:
Camilla Garbergs, telefon + 46 730 708381, camilla.garbergs@alvdalen.se
Kjell Vaagen, telefon + 47 41499985 , kjell.vaagen@hedmark.org


// Karin Ardefelt


tisdag 17 april 2018

Hur vill du påverka din by?


Funderar du på att bygga till eller bygga nytt, eller vill du ha bra fiberuppkoppling?  Visste du  förresten att vi har bättre fibernät i Älvdalens kommun än München i Tyskland?
Funderar du på att starta eget?Den 26-27 april är du välkommen till kommunhuset i Idre och träffa alla som jobbar med olika frågor i Älvdalens kommun, från att bygga hus till att driva företag. Det blir fullt ös!


Du får även träffa vår planarkitekt Mattias, som kan visa dig hur du kan påverka möjligheterna för  planering av till exempel lekparker, parkering, vägar, hus och stugor mm de nästa åren. En ny översiktsplan ligger ute nu. Kom in och tyck till!


Har du frågor innan, så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0251-31300 eller
0251-31330.
//Runi Wold, Enhetschef Samhällsenheten

måndag 16 april 2018

Aktuell upphandling Idre Himmelfjäll

Högreservoar Toppheden, Idre Himmelfjäll.
Projektering, mark och byggarbeten.


Toppheden Högreservoar Idre Himmelfjäll

Förenklad upphandling.
Sista anbudsdag2018-05-04.

Läs mer: Länk upphandling

// Lis Karlsson

Aktuella upphandlingar -boendeplatser socialpsykiatri

Kort beskrivning: Boendeplatser inom socialpsykiatri. Ramavtal. Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-
Sälen. Förenklad upphandling. Sista anbudsdag 2018-04-26

Länk: Upphandling boendeplatser

// Lis Karlsson

Sommarjobbsentreprenör - för ungdomar födda 2001-2002

Du som är född 2001-2002 och folkbokförd i Älvdalens kommun erbjuds sommaren 2018 att driva företag under sommaren som ditt sommarjobb.

Är/känner du en ungdom med en idé som du/ungdomen vill testa? Eller vill du kunna styra över din egen arbetstid och vara din egen chef? Nu har du chansen att testa din idé som ditt sommarjobb.

Vi har totalt 15 platser och programmet pågår under fem veckor. Första veckan är en utbildningsvecka och sen driver du ditt företag under fyra veckor. Under dessa fyra veckor får du stöd och råd. Du får ett litet startkapital, men sedan är det du själv som jobbar ihop dina pengar genom att sälja tjänster eller produkter.

VAD: Driva företag som sommarjobb
NÄR: vecka 27-31
FÖR VEM: För dig som är född 2001-2002 och är folkbokförd i Älvdalens kommun
ANSÖKAN: lämnar du in senast 30 april på www.alvdalen.se/sommarjobbsentreprenor

Förra året fanns också erbjudande om att driva företag som sommarjobb, men under konceptet Roligaste Sommarjobbet. I år sker detta helt i kommunens egna regi.


Läs mer:


//Frida Torsein

Aktuell upphandling Idre Himmelfjäll


Rör/ingjutningsgods samt maskinell utrustning och svetsarbeten till Toppheden Högreservoar.
Idre Himmelfjäll

Förenklad upphandling - Idre Himmelfjäll

 

Sista anbudsdag2018-05-04.
Läs mer på: Länk upphandling 

// Lis Karlsson

fredag 13 april 2018

Centrumutveckling i Älvdalen


Sjätte mars hade vi möte där vi arbetade vidare med centrumutvecklingsfrågan i Älvdalen, vilket är en del i översiktsplanen. Det är planarkitekt Mattias Graaf som leder detta arbete. I nästa vecka kommer vi att ha ett nytt möte där vi bland annat ska gå igenom projektplan som Mattias har tagit fram. Nedan finns lite information i från mötet den sjätte mars för den som är intresserad.
 
En ny översiktsplan för Älvdalens kommun är i det närmaste klar. En del i översiktsplanen handlar om centrumutveckling för våra tre tätorter, en fråga som även kommer att få mer utrymme i framtida fördjupade översiktsplaner för Idre, Särna och Älvdalen.
För att få idéer, inspel och goda exempel gällande centrumutvecklingsmöjligheter pågår ett arbete i samverkan med nätverket Design Region Sweden, DRS, där Älvdalens kommun är medlem. DRS höll i slutet av september sin medlemsträff i Älvdalen. Under två dagar ”invaderades” Älvdalen av designers från hela landet, studenter från högskolan Gävle, personer från andra kommuner i Sverige och representation från Visit Dalarna.
Tillsammans med ortens företagare, tjänstemän och politiker jobbade man med destinationsutveckling i workshopformat. Med ”designglasögonen” på gick man tillsammans i grupper på så kallade stadsvandringar. Kreativiteten flödade och intressanta idéer kom fram på hur man skulle kunna göra Älvdalen mer attraktivt för invånarna, för besökare och för potentiella inflyttare.
Arbetet med centrumutveckling för de tre tätorterna i Älvdalens kommun har under hösten gått vidare tillsammans med Daniel Byström, en av medlemmarna i det nationella nätverket DRS.
Daniel Byström är industridesigner och bor i Västervik i Småland. Han har bred erfarenhet från destinationsutveckling, både nationellt och internationellt, bland annat med framgångsrika projekt i sin egen hembygd, i Utah i USA och på Island. Daniel säger så här om destinationsutveckling med hjälp av design;
” - Den största utmaningen är att skapa delaktighet hos alla som kan vara intressenter. För att skapa riktigt bärkraftiga resultat måste gemensamma drivkrafter finnas hos alla som bor och verkar på platsen som ska utvecklas. Alla bör sträva efter att tillsammans skapa en attraktiv helhetsupplevelse av destinationen. Upplevelser förmedlas genom alla sinnen. Samtidigt är det ofta viktigt att bevara det unika, genuina och äkta. Destinationen utvecklas genom att skapa gemensamma visioner och framhålla exempel på uttryck som alla förstår och samlas runt. En stark identitet kan vara en bra utgångspunkt för en destination, men därefter är det också många fler lager som är avgörande för helhetsupplevelsen.”
Älvdalens kommun har tagit fasta på vikten av centrumutveckling i form av samarbete och delaktighet. För att samordna och driva detta arbete har man satt samman en centrumutvecklings-grupp (CUG) bestående av relevanta tjänstepersoner från kommunen tillsammans med representanter från näringslivet.
Sjätte mars hölls ett första möte där Daniel Byström presenterade en lämplig modell för arbetet och planarkitekt Mattias Graaf drog en nulägesbeskrivning med tidigare och pågående arbeten.
Under eftermiddagen hölls en workshop för att kartlägga organisation, behov, nyckelaktörer och intressenter.  Följduppdrag som fördelades mellan deltagarna är bland annat att kontakta ytterligare intressenter, utforma ett konkret åtgärdsprogram och ta fram en projektplan.
Är du som företagare, fastighetsägare, markägare eller engagerad medborgare intresserad av arbetet med centrumutveckling? Då kan du höra av dig till Mattias Graaf på Samhällsenheten, Älvdalens kommun.
E-post: mattias.graaf1@alvdalen.se 
Telefon: 072-734 52 46
// Ing-Marie Bergman, Matias Graaf och Karin Ardefelt

En liten film från Älvdalen-Utan företagare stannar landsbygden

Älvdalens köpmansgata har gjort en liten film tillsammans med svenskt näringsliv Dalarna som skriver: Utan sina företagare skulle en kommun som Älvdalen helt stanna upp. De skapar service, arbetstillfällen och attraktivitet. Dessutom genererar de tillsammans med sina anställda skatteintäkter som bygger välfärden. 🌻Hatten av för alla företagare i Älvdalen🌻

Sprida gärna filmen vidare 


För att se filmen, klicka här

 Med på filmen är Johanna Petersson som driver Backlunds skor, Malin Zetterman som driver Hotell Älvdalen tillsammans med Linus Zetterman, Anders Karlsson på Älvdalens Sportcenter AB samt Jan, Marie-Louise och Erik Knuts som driver Byggvaruhuset i Älvdalen AB. När man möter de här människorna är det fullständligt omöjligt att inte Älska Älvdalen💖


 - Vi ser ju till att kommunen får in sina skattepengar, så självklart vill vi har mer hjälp, säger Anders Karlsson.
Jobbar inte bara för sig själva


På köpmansgatans facebookssida skriver de:
Vi på Köpmangatan jobbar inte bara i våra butiker för oss själva, vi lägger ner själ & hjärta för att ge Älvdalen ett levande centrum. Vi är så tacksamma för alla som väljer att handla lokalt & för alla som väljer att åka till Älvdalen för att shoppa.
Vi har ett fantastiskt utbud för att vara en sådan liten ort!
Gillar du också företagare? Sprid gärna filmen vidare. Eller ännu bättre....skapa ett eget inlägg där du lyfter en företagare som är viktig för dig.
Text och film från Svenskt näringsliv Dalarna och Älvdalens köpmangata. Länk här

//Lis Karlsson

torsdag 12 april 2018

Träff på gång: AFFÄRSMÖJLIGHETERNA PÅ DEN NORSKA MARKNADEN


Den 25 april arrangerar Älvdalens kommuns näringslivskontor, projektet F7 och Grensekommiteén Hedmark-Dalarna en halvdags-träff om:

AFFÄRSMÖJLIGHETERNA PÅ DEN NORSKA MARKNADEN


Under dagen kommer vi få veta mer om:
- Vilket stöd kan företagare få för en etablering på den norska marknaden?
- Var finns myndighetsinformation för svenska bolag som önskar ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge?
- Tullar och handelsvillkor
- Moms och skatteregler för export och import
- Besöksnäringens affärsmöjligheterna på den norska marknaden.Lyssna även till:
- Lokala företagares erfarenheter kring av gränshinder

Ta chansen att:
Ställa frågor samt få enskilda samtal med representanter från Tullverket, Skattemyndigheten, European Enterprise Network, projektet F7, Grensetjänsten, Grensekommiteén samt Visit Dalarna.

Träffen är kostnadsfri och riktar sig mot företag som vill ha eller redan har kunder i Norge.
Träffen avslutas med en gemensam lunch.

NÄR:

25 April

08:00-13:00 (avslutar med lunch ca 12:15)

VAR:

Pernilla Wiberg Hotell, Idre 

ANMÄL DIG VIA: Länken här


Med vänliga hälsningar

Camilla Garbergs
Projektledare F7
Tel. 0251-31221
E-post: camilla.garbergs@alvdalen.se
www.F7dalarna.se

Välkommen till Frukostmöte i Särna tisdagen 17 april

Välkommen till Frukostmöte på Särna Camping 17 april. Där kommer du att få lite information om de satsningar som Särna Camping / Lenas kök & bar har gjort och de utmärkelser som de fått. Stefan Nordin ordförande företagarna kommer att tala, Helena Adolfsson kommer att berätta om Särna festvecka, Meet and Greet. Diverse Kommuninformation får ni från näringslivskontoret, kommundirektör Stefan Linde, och kommunalråd Peter Egardt. Sigrid Larsson kommer för att skapa dialog om vår service, Ett projekt under organisationen Hela Sverige ska leva, Madeleine Eriksson, Arbetsförmedlingen kommer att informera om "Gör plats", Kina Martinsson. från Visit Dalarna kommer, Karin Ljuden F7 kommer att tala om det aktuella ämnet, generationsskifte. Därefter kommer det nyinflyttat företaget, Bammertjänsten AB berätta som sin verksamhet. Sist men inte minst så är det Niklas Nouvel tur att informera om Fritidshus- och friluftsmässan.


Välkommen till Frukostmöte i Särna
 tisdag 17 april på
 klockan 07.30-09.00


         Företagarna SIG (Särna, Idre och Grövelsjön) och Älvdalens kommun arrangerar tisdagen den 17 april frukostmöte på Särna camping hos Lenas kök & bar klockan 07.30-09.00. Företagarna bjuder på kaffe/te och smörgås som serveras från kl. 07.15. 
 Alla är välkomna!

https://www.google.se/search?q=S%C3%A4rna+Camping+lenas+k%C3%B6k++bar&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=61692996,13147044,0&tbm=lcl&ved=0ahUKEwiu3brQt7TaAhUBJSwKHReID0UQtgMIKQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d2.4634832893477787!2d13.1470444!3d61.6929963!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1!2i1!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&spf=1523525732904
Klick på bilden ovan för vägbeskrivning till Särna Camping      
 Datum: 2018-04-17
 Tid: 07.30-09.00
 Plats: Särna CampingDessa punkter bjuds ni på:
•Välkommen och kommuninformation från näringslivskontoret

•Företagarna. Stefan Nordin.

•Särna camping/Lenas kök & bar. Lena Håkansson.

•Meet and Greet, info b.la om Särnaveckan. Särna turistförening. Helena Adolfsson

•Kaffe påfyllning

•Kommuninformation. Peter Egardt

•Service i samverkan. Hur ska vi utveckla servicen. Sigrid Larsson, processledare i Älvdalens projekt (Hela Sverige ska leva). Sigrid finns kvar efter mötet för frågor

•Gör plats. Madeleine Eriksson, Arbetsförmedlingen. Kvar efter mötet för frågor

•Kina Martinsson. Visit Dalarna Idre.

•Karin Ljuden F7 talar om generationsskifte

•Bammertjänsten AB, nyinflyttat företag

•Kommuninformation. Stefan Linde

•Fritidshus- och friluftsmässan, Niklas Nouvel informerar


Vi vill uppmärksamma er på att arbetsförmedlingen och Sigrid Larsson, processledare i från projektet, service i samverkan är kvar efter mötet för dig som vill ha ett personligt möte med någon av dem. 


Sigrid finns kvar efter mötet för frågor
            

Med reservation för förändringar!


Lis Karlsson och Karin Ardefelt
Har du frågor, tag kontakt med oss.


Karin Ardefelt och Lis Karlsson
Näringslivssamordnare


Karin.ardefelt@alvdalen.se 0251-31228
Lis.karlsson@alvdalen.se 0251-31219


Gilla oss på Facebook
Följ vårt arbete på bloggen                
Följ oss på Twitteronsdag 11 april 2018

Är du i riskzonen att förlora ditt servitut/dina nyttjanderätter?


Vi påminner om förnyelselagen. Lagen innebär att inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har beviljats före den 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret i år. Om man glömmer att förnya inskrivningen senast den 31 december 2018, kan det få stora konsekvenser. 

T.ex använda grannens väg

Minst 400 000 inskrivningar berörs enligt Lantmäteriet. I fastighetsregistren finns många gamla inskrivningar som är felaktiga eller inaktuella. Det kan till exempel vara ett avtal om att få använda vägen över grannens fastighet som inte längre är aktuellt, eftersom grannens fastighet har blivit en parkeringsplats.
Förnyelselagen i korthet, berörda inskrivningar med mera, finns att läsa på nedanstående länk till Lantmäteriet.


Har du fortfarande nytta av servitutet eller nyttjanderätten?

Då ska du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, tänk på att göra din anmälan i tid.
För att ta reda på vilken typ av servitut din fastighet har kan du använda e-tjänsten Min fastighet. Observera att vissa avtalsservitut och alla nyttjanderätter bara redovisas på den belastade fastigheten. Om du är osäker, kontakta vårt Kundcenter så hjälper de dig att urskilja vilken slags rättighet du har.

Länk: Lantmäteriet förnyelselagen

(källa: Lantmäteriet)

// Lis Karlsson

måndag 9 april 2018

Påminnelse, Hela Sverige ska Leva och kommunbyarådet bjuder in till möte ang. kommunala serviceplaneringen 10/4 i Gröveldalens bygdegård

I kommunen har vi arbetat med att ta fram en kommunala serviceplan, men vi vill självfallet att ni företagare och lokala utvecklingsgrupper också är med i denna processen så att vi får fram ett så komplett och bra material som möjligt. Hela Sverige ska Leva och kommunbyarådet kommer att hålla ett möte i morgon 10/4 där du får chansen att dela med dig av dina erfarenheter och berättelser för att påverka vår
kommunala serviceplaneringen. Vi hoppas att du har möjlighet att ta dig tid att komma. Vi kommer här löpande publicera de möten som kommer att hållas i vår kommun.


Ni är med andra ord mer än välkomna till möte i Gröveldalens bygdegård tisdag 10/4 kl.19:00 • Syftet med en serviceplanen är att ge en helhetsbild av den tillgängliga servicen, både kommersiell och
  offentlig, som finns på landsbygden samt ha en plan för vad som är rimlig servicenivå och hur den
  nivån ska upprätthållas. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska ta eventuella
  beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller initiativ som syftar till att behålla den servicen som
  en lanthandel kan erbjuda. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden
  och ska ses som ett komplement till kommunens översiktsplanearbete.

 • Bakgrund I september 2015 fördes det nationella investeringsbidraget, Stöd till kommersiell service, över till
  Landsbygdsprogrammet. Ansökningar kommer att bedömas och poängsättas utifrån nationella och
  regionala kriterier. Ett avgörande nationellt kriterium är att kommunen har en plan för invånarnas tillgång
  till service: ”Den kommun som sökande verkar i ska ha aktuell serviceplan eller översiktsplan som
  omfattar även serviceplanering. Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen
  på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas” (6§ Förordning stöd till kommersiell service).

 • Tillgång till livsmedelshandel, bredband, drivmedel, hälso- och sjukvård är faktorer av vikt för att
  vardagslivet ska fungera för människor. Permanent- och fritidsboende i attraktiva boendemiljöer kan
  ge underlag för lokal service som butiker, skolor och kollektivtrafik. Etablering av olika verksamheter
  skapar arbetstillfällen och bidrar till en levande landsbygd. Lanthandeln är viktig för livsmedelsförsörjningen
  i en bygd samtidigt som den fyller en mycket bredare funktion, som tillgänglig mötesplats
  för social gemenskap. När orten tappar butiken finns det inte längre någon naturlig träffpunkt
  för spontana möten mellan människor. Lite samma karaktär har bymacken. Följden blir att det sociala
  livet i mycket större utsträckning måste arrangeras, i en bystuga eller genom andra mer privata
  aktiviteter. Lanthandeln och/eller bymacken förknippas oftast med ren kommersiell service såsom
  post- och paketservice, utlämning av apoteksvaror, spelombud, ombud för systembolaget samt
  möjligheter att ta ut kontanter. Försvinner butiken krymper oftast förutsättningarna för denna service,
  samtidigt som det påverkar den offentliga servicen såsom förskola, skola och äldreomsorg. Alla bitar
  är beroende av varandra och när den ena faller drar den oftast med sig fler konsekvenser. Samordning
  mellan offentlig, kommersiell och ideell service är väsentligt och detta förutsätter ett aktivt deltagande
  från alla parter, inte minst kommunen.

Vid frågor kontakta processledare: Sigrid Larsson, sigrid.larsson@helasverige.se, 070-249 05 86


// Karin Ardefelt

söndag 8 april 2018

Projektet Service i Samverkan

Projektet Service i Samverkan är ett nationellt EU-finansierat pilotprojekt med elva deltagande kommuner från Arvidsjaur i norr, Älvdalen i mitten och till Älmhult i söder som syftar till utveckla servicen utifrån lokalsamhällets och de lokala företagarnas behov. Genom medskapande metoder arbetar vi för att utveckla en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden. 

I Dalarna pågår projektet i två kommuner: Älvdalen och Ludvika

En servicelösning/servicepunkt ska finnas i varje deltagande kommun vid projektets slut, samt en plan för nationell spridning ska finnas vara framtagen.
Utöver de deltagande kommunerna är sex länsavdelningar inom Hela Sverige ska Leva och sex regioner/länsstyrelser partners i projektet.
I Dalarna är medfinansiärerna de deltagande kommunerna, länsstyrelsen, länsavdelningen inom Hela Sverige ska Leva, Bygdegårdarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet och LRF. Resterande del av projektbudgeten finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Projektet pågår under 2,5 år fram till och med februari 2020.

Ska träffa de lokala företagarna och de lokala utvecklingsgrupperna

I Älvdalens kommun kommer den lokala processledaren, tillsammans med en representant från kommunbyarådet träffa de lokala utvecklingsgrupperna och de lokala företagarna för att ta fram ett underlag som stärker målgruppens perspektiv i den kommunala serviceplanen.
Utöver att utforska servicebehoven hos grupperna (där även de unga och äldre ska beaktas) så har projektet ett stort fokus på samverkan och vi har en förhoppning om att projektet kommer få fler positiva följdeffekter.

Dessa möten kommer äga rum i byar runtom i Älvdalens kommun under april och maj.

I och med att projektet är nationellt så innebär det att erfarenheterna från de elva processledarnas lokala arbete i kommunerna ska skapa ett spridbart material som kommer andra kommunerna till nytta efter projektets slut. Projektet kommer i maj att hålla ett seminarium under Landsbygdsriksdagen.
Vill du veta mer: Länk Hela Sverige ska leva
Länk: Landsbygdsriksdagen

Kontaktuppgifter processledaren Sigrid Larsson i Särna

Ni är även välkomna att kontakta processledaren i Älvdalens kommun:
Sigrid Larsson, sigrid.larsson@helasverige.se, 070-249 05 86
Sigrid Larsson jobbar 50% i projektet och utgår från sitt hemmakontor i Särna.
Det kommer att vara möten runt om i kommunen och inom kort kommer en mötesagenda att precenteras i näringslivskontorets blogg.


// Karin Ardefelt/Lis Karlsson

Företagsbesök STF Grövelsjö Fjällstation 22 mars 2018


Som vanligt känner man sig varmt välkommen i en fantastisk miljö när man kommer till Svenska turistföreningens sydligaste fjällstation i Grövelsjön. Charlie Ekberg, platschef på STF tog emot oss och vi hade ett gott samtal kring verksamhetens utmaningar och möjligheter, paketering och kring deras gedigna arbete kring hållbarhet. 


Vilka aktiviteter finns?

Fjällstationen erbjuder ca  30 st olika paket med aktiviteter och boende. Fjällstationen är mycket duktig på just paketering av aktiviteter. Mycket uppskattat av gästerna och ett paket som lyfts fram lite extra är ”Mor- och Farföräldar med barnbarn”, som har blivit väl bokat.

Ni är eko certifierade och kravmärkt restaurang

”Som första fjällstationen i Sverige blev STF Grövelsjö Fjällstation  Svanenmärkt år 2000, vi jobbar hela tiden med energi- och miljötänk berättar Charlie. Vår restaurang är KRAV-certifierad och våra turer, temaveckor samt kurser är ekoturismcertifierade. Och från årsskiftet kommer all el från solel.
Att laga mat med lokala råvaror är en självklarhet så långt det är möjligt. Vin- och ölutbudet, finns endast i ett ekologiskt sortiment.
Angående Svanenmärkning

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

I Dalarna är dessa anläggningar Svanenmärkta:

Grövelsjön Fjällstation
Sälens Högfjällshotell
Villa Långbers i Tällberg
Green Hotel i Tällberg
Scandic Lugnet i Falun
Scandic Borlnge
Best Western Grand Hotel Elektra I Ludvika

Länk: Svanen
                                                                               
Övrigt

Det arbetar ca 30 st som mest under säsong. De återkommer gärna och det är ett bra betyg för en trivsam arbetsplats. STF utbildar även internt och då främst kockar.
Kundenkäter är viktigt för att kunna utvärdera vistelserna. Svarsfrekvensen är bra och betyget är högt, 9,5 på 10 gradig skala. Det är ett mycket gått betyg som säger det mesta!
Vill ni läsa mer om STF Grövesjöns fjällstation så gå in på länken här.
Grövelsjön visade sig från sin bästa sida med blå himmel och strålande sol och vi tackar för att vi fick besöka er!
Charlie Ekberg
Länk: STF Grövelsjöns fjällstation

Tack för trevligt besök!
Peter Egardt, Karin Ardefelt, Lis Karlsson, Karin Ljudén, Daniel Nilsson och Camilla Garbergs från Älvdalens kommun/Näringsliv

// Karin Ljudén/Lis Karlsson

After Work med Paneldebatt på Restaurang Dalgatan 118, torsdag den 12 april

Vi har bjudit in samtliga politiska partier i Älvdalens kommun till en paneldebatt med inriktning
Det lokala näringslivet och dess förutsättningar.
Här får ni nu chansen att inför valet lyssna på, och fråga, vad de olika partierna vill med näringslivet och näringslivsklimatet i Älvdalen. Inbjudan går i första hand ut till alla medlemmar.
Kvällen börjar kl 18:00 med att Dalgatan 118 serverar en BBQ buffé, (150:-/pers).
Vi inleder sedan ca 18:30, med information från Lis Karlsson om kommunens resurser, demografi, ekonomi etc.

Svensk näringsliv kvällens moderator

Theresa Bergqvist, från Svenskt Näringsliv och som är kvällens moderator, informerar om bl.a. våra företags bidrag till kommunens ekonomi.
(Vi vill med den informationen berätta hur VIKTIGA de lokala företagen är för den kommunala verksamheten.). Kl 19:00 startar debatten.Vi vill inför debatten väldigt gärna få reda på vad Ni vill att vi ska ställa för frågor. 

Fundera på detta några dagar, och maila era förslag på frågor till Johanna Peterson info@backlundsskor.se så sammanställer hon dem och lämnar till Theresa.

Anmälan senast 10 april

Denna inbjudan går i första hand ut till alla medlemmar i de två föreningarna, som därmed får en liten förtur, så passa på anmäl er snarast. Det är begränsat med platser, 85, så först till kvarn gäller, och för att vi ska veta bl.a. hur mycket mat som ska tillagas ber vi er att anmäla deltagande (även om ni inte ska äta) till Micke info@dalgatan118.com Senast den 10 april.

Välkomna till en trevlig kväll
Företagarna Älvdalen, Älvdalens Köpmangata
Älvdalens kommuns Näringslivskontor

fredag 6 april 2018

Frukostmöte den 17 april

Denna gång gästar vi Lena Håkansson, Särna camping i hennes nyutbyggda restaurangdel. 
Frukost serveras från klockan 7.15 och mötet inleds klockan 7.30, tisdag den 17 april.
Information och program kommer nästa vecka. Alla hälsas välkomna.

Frukost, information, på gång, olika talare
Varmt välkommen
Företagarna SIG och Älvdalens kommuns näringslivskontor

// Lis Karlsson

tisdag 3 april 2018

En liten film om Älvdalen 1951

På länken nedan en liten kortfilm om Älvdalen från SVT. Längre ner en bild av klädmodet i Evertsberg på 50-talet. Mycket har ändrats sedan dess. Men urkraften för framtidstro, företagsamhet och utveckling finns kvar. Älvdalingarna har alltid präglats av en stark historicitet (verklighet). I Nordisk familjebok (1951, 4:e uppl., band 5) står det bland annat att ”[b]efolkningen [envist] har hållit fast vid fädrens seder och framgångsrikt hävdat sin egenart” (citerat efter: Helén Berglund 2001:17)


Nostalgisk film om näringar, bebyggelse och traditioner

"I Älvdalen i Dalarna besöker vi bl.a. Älvdalens centralort, åker kanot nedför Dalälven och tittar på traditionella byggnader som ett gammalt härbre, en kvarn som ännu är i bruk, det nedlagda liebruket Långö och fd smedbostäder. Disponentbostaden vid gamla porfyrverkat är nu ålderdomshem. Mycket kan göras av porfyr, som vasen vid Rosendals slott och Gustav III-statyn, smycken, kyrkpelare. Deltagare i Vasaloppet vid matkontroll i Evertsberg. Skogsarbetare fäller träd och hästar drar timmerkälkar. Arbete vid kolmilor, timmerflottare i Dalälven. Sågning i gammal vattensåg. Fäbodar. Rektor Solders berättar på älvdalsmål om myrslåtter. Kafferast under myrslåtter (spelad scen)". Från SVT play.  Länk: Kortfilm om Älvdalen 1951


Klädmodet i Evertsberg- ack  ljuva 50-tal

Modet var på topp i Evertsberg runt 1953 - 55. Har lånat bilden nedan och texten av min bror Jörgen Emanuelsson.Från vänster, Tienn-Lass i den fina Gestapostilen, Busk-Sven (våran far) i Tyroler-lookenlooken

och Pål-Bengt i hetaste Grötrocks-modet.

//Lis Karlsson

torsdag 29 mars 2018

Företagsbesök på Grövelfjäll i det fantastiska Grövelsjöfjällen

Vi har varit på företagsbesök i vår nordligaste alpina skidanläggning- Grövelfjäll. Där vi träffade entreprenörerna Mats Nyström och Christina (Tina) Jonsson. Det som jag framförallt upptäckte var att Grövelfjäll har långt mer att erbjuda, än vad jag hade förväntat mig. Dessutom så är Grövelfjäll beläget i Grövelsjöfjällen en vackert, genuin och enastående omgivning, vilken jag personligen vill ha mer av! Läs mer om företagsbesöket på Grövelfjäll nedan.

Mats Nyström

Företagsbesök Grövelfjäll


Dagen började med en skoterfärd upp till toppen av liftanläggningen vid Grövelfjäll. Där ägarna (sedan 2015) Mats Nyström och Christina (Tina) Jonsson, berättade "målande" om verksamheten.
Tina Jonsson berättar om skidbacken

Tillbaka i värmen i värdshuset presenterade ägarparet bolaget mer i detalj.
Bolaget har gått från 1,5 till 4,0 i omsättning sedan Mats och Tina övertog verksamheten från de tidigare ägarna. De har idag 3-4 heltidsanställda under vintersäsong och 15 under högsäsongsveckorna.Det mesta finns
På anläggningen finns en camping med cirka 45 el-platser, servicehus, dusch och wc. En skidshop och skiduthyrning med brett utbud av alpinutrustning, snöskor, splitboard, snowboard, turskidor, längdskidor, randonnéskidor, pulka med mera. Restaurang med egen kock. Skidskola som är Tinas passion och skötebarn där bland annat skolungdomar från Älvdalens kommun hjälper till.Styrkor
Mats och Tina berättade om en hel del styrkor med anläggningen som exempelvis, det är en klimatsäker plats samt närheten till längdspår och fjället och en viktig anläggning för stugägarna i närområdet. Mats och Tinas tidigare erfarenheter är också en styrka i entreprenörskapet. Mats har en imponerande företagsresa där han står för Nyström i kaffegrossisten Johan & Nyström som under Mats delägarskap gick från 0-70 anställda med en omsättning på 135 miljoner kronor. Tina för sin del har en gedigen erfarenhet av skidskoleverksamhet på andra platser som Sälen, Åre, Nya Zeeland och Utah i USA. Tina är även utbildad sjukgymnast.

http://grovelfjall.se/skidakning/pistkartor/

Klicka på bilden om du vill se pist kartan i större format.Framtiden

Tina och Mats
Ägarparet ser utmaningar och möjligheter framåt. De önskar å ena sidan säkerställa backområdet från bebyggelse så att de kan genomföra satsningar på backområdet. Dock är arrendeavtalen korta, därav svårigheter att utveckla backområdet i framtiden. Å andra sidan finns planer om boendeutveckling i området runt om värdshuset. Detta för att kunna erbjuda helhetsupplevelse med boende, mat och aktiviteter till sina gäster. Här stöttar kommunen med tillvägagångssätt för att påverka och ändra detaljplanen som är en förutsättning för bygglov. Bland annat uppmärksammades kommunens samrådsmöten där kommuninvånare får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på översiktsplanen.
En annan fråga som diskuterades var behovet av personalbostäder. Vidare nämndes vision om toppstuga och snökanonsystem.

Mats tog fram en kartong med kartor och detaljplaner
Det råder inget tvivel att viljan och erfarenheten är stor hos Mats och Tina. Vi önskar dem lycka till i sina tillväxtambitioner och dialog med markägare, samer och länsstyrelsen.

Viktigt med fungerande kollektivtrafik

Avslutningsvis frågade näringslivssamordnare Karin Ardefelt om de vill lyfta fram andra delar som kommunen gör bra, kan förbättra eller andra upplevda behov som boende i kommunen.
- En fungerande kollektivtrafik är av stor vikt.
Mats och Tina är glada över att verka i Älvdalens kommun, de tycker att de får bra rådgivning och det är en positiv företagsutveckling i kommunen. Något annat som uppskattas är de korta kontaktvägarna, de får snabb respons på frågor gällande företagandet.


Deltagare företagsbesök den 22 mars 2018.
Peter Egardt kommunalråd
Karin Ardefelt näringslivssamordnare
Lis Karlsson näringslivssamordnare
Camilla Garbergs Projektledare F7
Karin Ljuden Företagsrådgivare F7
Daniel Nilsson Företagsrådgivare F7

Från vänster: Camilla, Tina, Lis, Peter, Karin L, Mats, Daniel, Karin A

Länk: Grövelfjäll


Tack än en gång Mats och Tina för ett fantastiskt företagsbesök och lycka till med allt!
// Daniel Nilsson och Karin Ardefelt

En varningslista som du i framtiden kan finna på kommunens hemsida.

I dag har jag lagt in en varningslista som varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande på kommunens hemsida. Varningslistan uppdateras kontinuerligt. Det är Svensk Handel som har tagit fram den. Hoppas att du kan ha nytta av den!

https://analys.bisnis.se/external/warninglist
Klicka på länken om du direkt vill länkas till den.

Varningslista

Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam!
Veckans varningslista distribueras av Bisnis Analys. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel.
Länk till varningslistan


// Karin Ardefelt

måndag 26 mars 2018

Har du några tankar kring att sälja eller köpa företag.

Har du några tankar kring att sälja eller köpa företag. I sådana fall ska du ta tillfället i akt att gå på de informationsträffar samt rådgivningar kring ägarskiften som bland annat hålls i Älvdalens. Syftet är att du ska få svar på: -Vad styr värderingen? -Vart och hur börjar man? -Vad bör man tänka på gällande ekonomi och skatter? o.s.v. Mer information finner du längre ner.


Under 2018 erbjuder projektet F7 tillsammans med näringslivsenheterna i Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik, Leksand och Vansbro personlig rådgivning och .Lars-Erik Wik från Dala Affärsutveckling kommer under vår första träff ge oss svaren på frågorna:

 • Vad styr värderingen?
 • Vart och hur börjar man?
 • Vad bör man tänka på gällande ekonomi och skatter?


F7´s rådgivning och informationsträffarna vänder sig till er med intresse av att sälja eller köpa företag. För rådgivning eller mer information kring träffarna kontakta:


Karin Ljudén, rådgivare F7.
Telefon: 073-039 02 26Första informationsträffen kring ägarskiften 

Älvdalen
10 April
07:30-09:00
Plats: Tre Björnar


Inbjudan i orginalutförande.


Du erbjuds att även gå i:
Rättvik
10 April
18:00-19:30
Plats: Stiernhögsgymnasiet

Mora
18 April
07:30-09:00
Plast: Mora Parken

Vansbro
18 April
11:30-14:0

Anmälan
Kostnadsfritt - Begränsat antal deltagare anmäl dig redan idag
via: LÄNK// Karin Ardefelt
onsdag 21 mars 2018

Rapport från frukostmötet med tyngdpunkt på Idre Flygplats den 20 mars 2018

Över 50 deltagare kom till mötet som handlade bland annat om den framtidstro, och expansion som Idre och dess omnejd befinner sig i och står inför. Tyngdpunkten på mötet låg på de utvecklingsplaner som finns för Idre Flygplats.

Stark tro på framtiden

Företagarna SIG (Särna , Idre, Grövelsjön) och Älvdalens kommun arrangerade tillsammans med Idre Fjäll tisdagen den 20 mars ett frukostmöte på Pernilla Wiberg Hotell, på Idre Fjäll.
Karin Ardefelt, näringslivssamordnare inledde mötet med lite praktiska detaljer, därefter hälsade Idre Fjälls Vd Andreas Starenhed alla välkomna.

Andreas Starenhed, Vd Idre Fjäll

Ny styrelse i Företagarna SIG ( Särna, Idre och Grövelsjön)

Därefter presenterade Stefan Nordin, Företagarna SIG:s nya styrelsen:
Stefan Nordin Ordförande
John Persson Vice ordförande
Stefan Nordin, ordförande Företagarna SIG
Hillevi Blomkvist Sekreterare
Lars-Åke Hedström Kassör
Mari Martinsson Ledamot
Pia Åslund Ledamot
Suppleanter:
Ingalill Lindgren Ledamot
Stig-Arne Rolfsson,
Jarle Mosshäll


Stefan uppmanade även alla att nominera årets företagare och årets nyföretagare senast den 31 mars.
Länk: Nominera årets företagare
Länk: Nominera årets nyföretagare
Nomineringarna ska skickas till: lis.karlsson@alvdalen.se

Undersköterskor får utbildning i att köra IVPA (I Väntan På Ambulans).

Jan Olov Olsson, räddningschef i Älvdalens kommun påtalade vikten av att ha en fungerande organisation inom räddningstjänsten. Det är svårt att rekrytera. Inom räddningstjänsten i Idre har det tidvis varit problem med bemanning, men efter en lyckad rekrytering kommer sex nya brandmän/kvinnor att vara i tjänst under maj-juni. Dessutom kommer fem undersköterskor som jobbar i hemtjänsten att under vecka 14 få utbildning för att kunna köra IVPA
 (I Väntan På Ambulans).

Styrkan behöver dock utökas ytterligare och rekrytering pågår fortfarande. 

Är du intresserad av att jobba som deltidsbrandman/kvinna? Lämna en intresseanmälan till kommunens kontaktcenter, telefon 0251-31300.

Jan Olov avslutade med att be alla som har anställda att uppmuntra dem till att bli deltidsbrandmän.
- I princip är den anställde borta från sitt jobb en heldag per år, sade Jan Olov.

Jan Olov avslutade med orden -vi måst hjälpas åt för att bemanna räddningstjänsten, för att underlätta expansion.

Jan Olov Olsson, räddningschef Älvdalens kommun


Olika företagsstöd som finns via Länsstyrelsen

Lars Erik Liss från Länsstyrelsen berättade om flera typer av stöd som företag kan ta del av.
Det är olika typer av stöd och verk:
Företagsstöd Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)
Företagsstöd (Tillväxtverket)
Stöd till solceller och bostäder (Boverket)
Klimatklivet (Naturvårdsverket)


Lars Erik Liss, Länsstyrelsen
Efter frukostmötet erbjöds ett personligt möte med Lars Erik Liss.

Länk: Länsstyrelsen företagsstöd

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen

Landsbygdsprogrammet
Henrik Hansson 010-225 02 41

Företagsstöd
Lars Erik Liss  010-225 04 79

Klimatklivet
Annika Varghans 010-225 04 80

Statliga investeringsstöd - samhällsbyggnadsfunktionen
Jessica Persson 010-225 04 92

Tack Lars Erik för att du tog dig ända till oss här i Idre.

Idre Yran 2018

Kim Åslund informerade om Idre Yran. Inför år 2018 har en ny satsning dragit igång, fokus ligger på flera barnaktiviteter och mera sportinriktade aktiviteter. Viktigt är att festivalen ska vara präglad av det som Idre är förknippat med, bland annat: snö, samekultur och friluftsliv.
Det är ideellt arbete från privatpersoner och föreningar som gör det möjligt att arrangera Idre Yran 2018 och framförallt är från Idre Yrans fantastiska sponsorer som gör att bygden kan leva upp under vecka 28. Länk: Program Idre Yran

KommuninformationVår planarkitekt Mattias Graaf skickade information om översiktplan.
-varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Detta enligt PBL 3 kap.
Översiktsplan 1 §. Meningen är att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 3 §.
Vi fick dessutom reda på att Översiktsplanen faktiskt inte är juridiskt bindande.

Älvdalens kommun har under en tid arbetat hårt för att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen och man kommer mellan 19:e mars och 30:e april att ha planhandlingarna utställda så att allmänheten kan ta del av den och lämna in eventuella synpunkter till kommunen innan 30:e april.
Du finner de utställda planhandlingarna på:
Kontaktcenter, Älvdalen
Biblioteket, Särna
Biblioteket, Idre
Kommunens hemsida, www.alvdalen.se
Det kommer även att ges möjlighet till att träffa tjänstepersoner och förtroendevalda för att diskutera planförslaget den:

• 27:e mars 19:00-21:00 i Särna på Församlingshemmet.
• 28:e mars 19:00-21:00 på Idre inne på Lodjuret.
• 11:e april 19:00-21:00 på Hotell Älvdalen i ÄlvdalenUtveckla företagsklimatet - Planera tillsammans med företagarna hur pengarna ska användas

Stefan Linde informerade om regeringens mångmiljonsatsning till stödområde A, vilket Älvdalens kommun tillhör.
- Under tre år kan kommunen söka 1,76 miljoner årligen för att utveckla företagsklmatet och näringslivet. Vi behöver diskutera hur vi ska använda pengarna på bästa sätt. Kanske vi kan ta upp det på ett samrådsmöte, sade Stefan Linde.
Han informerade även om Älvdalsdelegationen som också skulle ha möte under kvällen.

Älvdalsdelegationen

För att öka den lokala delaktigheten och samverkan i det statliga och kommunala naturvårdsarbetet med skyddad natur har Älvdalsdelegationen inrättats. Stefan Linde är ordförande.
Länk: Älvdalsdelegationen Karin Ljudén från projekt F7 informerade om projektets verksamhet under våren 2018.


Den 28 mars hålls ett frukostseminarium med temat:
Framtidssäkra dina affärer, som arrangeras av Dalarna Science Park och F7.
Vad är arbetsgivarvarumärke och hur kan jag förbättra det.
Kairos Future ger oss en trendrapport som beskriver tio tydligapå framtidstrender, inom områden från energi, till personliga förhållningssätt.
Seminariet går "live" i Rättvik och webbsänds till Älvdalens hotell och Särna kontoret. Det är
kostnadsfritt och F7 bjuder på frukost.


Anmäl dig och läs mer härDen 10 april hålls ett seminarium kring ägarskifte som är i tre fristående delar, man kan välja vilken man vill av dem. Funderar du på vad som ska hända med ditt företag när du inte längre vill eller kan driva det? Plats: tre björnar, Älvdaln.


Den 25 april arrangeras ett seminarium i Idre som handlar om Handel mot Norge.
Träffen kommer att ge information om handelsvillkor, tullar, moms och regler kring export och import. Lokala företagare delger sina erfarenheter kring gränshinder. Träffen är kostnadsfri och vänder sig till småföretag verksamma i Dalarna. Plats: Pernilla Wiberg hotell Idre


Läs mer härI maj/juni arrangeras ett lunchseminarium om rekrytering: Tänk om jag gör fel?
Vad man ska tänka på vid en rekrytering, Exempel på goda internrekryteringar.
Vart finns de arbetssökande och hur man kan nå dem. Plats: Älvdalens Hotell. Mer information kommer.
F7 är ett samverkansprojekt mellan Dalarnas sju nordligaste kommuner. Genom rådgivning, företagsbesök, seminarium och föreläsningar ska projektet öka lokala företagarnas konkurrenskraft.


Idre Fjäll om flygplatsen


Jörg Bassek, vice ordförande Idre Fjälls styrelse. Projektledare flygplatsen förstudie

Förstudie Destinationsutveckling Idre – Särna 2018

Jörg Bassek, vice ordförande i styrelsen Idre Fjäll och projektledare i förstudien om Idre Fjälls flygplats informerade om flygplatsens bakgrund, nuläge och framtid. Syftet med förstudien är att utreda förutsättningarna att integrera Idre flygplats i utvecklande av turistnäringen i norra Älvdalen.
Jörg tycker det är oerhört viktigt att utreda hur Idre flygplats kan nyttjas bäst, och hur den ska fungera och användas i syfte att utveckla besöksnäringen i regionen. Vilka användningsområden finns? Tillgänglighet vid kriser,
Han berättade också att det står i stadgarna för Stiftelsen Idre Fjäll:
Ändamålsparagrafen:
- att verka för friluftslivets och turismens utveckling.

Nästa steg i förstudien är att Nästa besöka två mindre flygplatser. Projektet kommer även att göra en bärighetsmätning och en ekonomisk beräkning. I juni planeras en workshop kring flygplatsens möjlighter och utveckling. Jörg tar gärna emot synpunkter kring utveckling av flygplatsen.
Mejladress: jorg.bassek@gmail.com

Kort bakgrund flygplatsen

1960 Banan byggdes (grässtråk)
1963 Invigdes första etappen av flygplatsen
1964 asfalterades banan.
1982 landningsbanan förlängdes från 800 m till 1200 m och breddas från 16 till 22 m/ reguljärflyg
1985 Byggdes hangaren
1986 LFV certifierades flygplatsen i kod 2B
1987 bildades stiftelsen Idre flygplats
1991 banljus och inflygningsljus installeras. 
1992 godkänd för instrumentflygplats
1993 1550 m 30 m
1994 linjetrafik till Arlanda – augusti 1999. 
Flygtrafiken inleddes 1994, lades ned 1999. Operatörer Holmström Air, Airborn of Sweden, International Business Air.
2015 köpte stiftelsen Idre Fjäll flygplatsen.

Nuläge

Flygplatsen är inrättad 
Det finns terminal, flygledartorn, hangar
Bana på 1558 X 30 m asfalterad
Inflygnings-och banljus

Vad är på gång?

Bärighetstest - genomförd
Hindermätning - genomförd
ÖP – input
MKB - analys
Flera intressenter

Två viktiga faktorer för utvecklingen av flygplatsen

Hindersituationen kring flygplatsen. Innebär att flygplatsen inte har några omkringliggande träd, master eller byggnader som försvårar flygplatsens funktion.
Banans skick - bärighet

Vad behövs för att utveckla flygplatsen 

Banan måste förbättras och breddas.
Byte av ban-och inflygningsljus
Banstråk måste röjas och förstärkas längs banan. 
Ny terminal 
Röjning av sly och skog närmast flygplatsen
Finna samarbetspartner i utvecklandet av flygplatsen

På sikt

Installation av modernare tekniska hjälpmedel
På sikt ändra vägdragningen av vägen mot Grövelsjön.// Lis Karlsson